Vilkår

 • Hytten må ikke bruges til afholdelse af ungdomsfester (under 30 år), vilde fester, rusture og lign. Overtrædelse heraf vil medføre bortvisning uden reduktion i lejebeløbet. I tvivlstilfælde bør udlejer  kontaktes inden kontrakten underskrives.
 • Lejemålet er først gyldigt, når udlejer har modtaget kopi af lejekontrakten udfyldt og i underskrevet stand og depositum er indbetalt på rg. nr. 9877  kt. nr. 10080916. Depositum udgør 4000 kr. for uge-udlejning og 3000 kr. for weekend-udlejning. Specielle regler for teltslagning. Restlejen plus elforbrug og brændeforbrug indbetales senest 8 dage efter modtagelse af slutopgørelse. Beløbet indsættes  på samme konto. nr. som depositum.
 • Der kan være 2 eller flere lejemål på udendørsarealerne, som har adgang til udendørs køleskab samt indendørs toilet og bad. Lejemålene afstemmes med de enkelte lejere, så de ikke generer hinanden.
 • Slutrengøring er indeholdt i lejebeløbet.
 • Nøglebrik og velkomstfolder udleveres personligt ved ankomst til hytten, det er derfor vigtigt at skrive ankomsttidspunkt i lejekontrakten.
 • Skader på bygninger, inventar og omgivelser der er meddelt skriftligt ved afrejse afregnes til indkøbspris sammen med lejemålet. Skader kan f. eks. være ødelagt /bortkommet service/inventar, skrift eller tegninger på vægge eller loft, skader efter knive og lign., skader på buske og træer.
 • Skader på bygninger, inventar og omgivelser der ikke er meddelt skriftligt ved afrejse udbedres på lejers regning.
 • Ved afbestilling er indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling mindre end 90 dage før lejemålets begyndelse skal det fulde lejebeløb indbetales, såfremt lejemålet ikke kan udnyttes af anden lejer.

Pligter

 • Ved ankomst: aflæses elmåleren. Alarm slås fra (Dette gøres sammen med udlejer )
 • Ved afrejse: udfyldes udleveret tjekliste.
 • Inventaret skal stå som ved ankomst. Rummene fejes og der ryddes op både ude og inde. Rafter anbringes i raftestativet.
 • På udearealerne opsamles alt papir, emballage, snor, m.v.
 • Al anvendt service og kogegrej skal være vasket op og stillet på plads. Køkken inventar rengøres, gulve fejes.
 • Al affald skal i affaldsbeholderne. Døre og vinduer lukkes og låses.
 • Aflæs elmåleren og udregn forbruget.
 • Alarm slået til (nøgle sættes i og drejes mod højre, efter få minutter lyser den rød)
 • Nøglebrikken, tjekliste og velkomstfolder lægges i den udleverede kuvert afleveres i hyttens postkasse, eller afleveres til udlejer