VILKÅR OG PLIGTER

Alt du skal vide inden du lejer Spejderhytten Wigwam.
 • Hytten må ikke bruges til afholdelse af ungdomsfester (under 30 år), vilde fester, rusture og lign. Overtrædelse heraf vil medføre bortvisning uden reduktion i lejebeløbet. I tvivlstilfælde bør udlejer kontaktes inden kontrakten underskrives.
 • Lejemålet er først gyldigt, når udlejer har modtaget kopi af lejekontrakten udfyldt og i underskrevet stand og depositum er indbetalt på reg. nr. 9877 konto nr. 10080916.
 • Restlejen plus elforbrug og brændeforbrug indbetales senest 8 dage efter modtagelse af slutopgørelse. Beløbet indsættes på samme konto nr. som depositum.
 • Slutrengøring er indeholdt i lejebeløbet på uge og weekendleje.
 • Nøgle/brik og velkomstfolder udleveres personligt ved ankomst til hytten, ved det aftalte ankomsttidspunkt.
 • Skader på bygninger, inventar og omgivelser der er meddelt skriftligt ved afrejse afregnes til indkøbspris sammen med lejemålet. Skader kan f.eks. være ødelagt /bortkommet service/inventar, skrift eller tegninger på vægge eller loft, skader på buske og træer.
 • Skader på bygninger, inventar og omgivelser der ikke er meddelt skriftligt ved afrejse udbedres på lejers regning.
 • Ved afbestilling er indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling mindre end 90 dage før lejemålets begyndelse skal det fulde lejebeløb indbetales, såfremt lejemålet ikke kan udnyttes af anden lejer.

Ved ankomst: 

 • Alarm slås fra (Dette gøres sammen med udlejer)
 • Aflæses elmåleren.

Ved afrejse:

 • Den udleverede tjekliste udfyldes.
 • Inventaret skal stå som ved ankomst. Rummene fejes og der ryddes op både ude og inde. Rafter anbringes i raftestativet.
 • På udearealerne opsamles alt papir, emballage, snor, cigaretskodder m.v.
 • Al anvendt service og køkkengrej skal være vasket op og stillet på plads. Køkken inventar rengøres, gulve fejes.
 • Al affald skal i affaldscontaineren. Det affald der ikke kan være i container tages med.
 • Døre og vinduer lukkes og låses.
 • Aflæs elmåleren og indberet elforbrug, ødelagte ting og brænde på ”min side”. 
 • Ved aflåsning af hytten bruges nøglebrikken (hængelås i for at låse). Alarmen er nu slået til. Lampen vil lyse rød for låst og grøn for at åben.
 • Nøgle/brikken, tjekliste og velkomstfolder lægges i den udleverede kuvert og afleveres i hyttens postkasse, eller afleveres til udlejer.